V naší advokátní kanceláři se sídlem v Písku, pobočkou v Plzni, poskytují právní služby advokáti s několikaletou právní praxí. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv právním problémem, jsme připraveni Vám pomoci.

 • Mgr. Jiří Šolc tel. +420 777885779, solc@aksolc.cz
 • Mgr. Kateřina Bártová tel. +420 721678303, bartova@aksolc.cz

Máme za sebou letitou zkušenost s poskytováním komplexních právních služeb renomované realitní kanceláři, včetně komplexní smluvní agendy, spolupracujeme se správcovskými firmami, vymáháme pohledávky a připravujeme smluvní agendu včetně korporátní pro celou řadu českých i zahraničních firem.


Advokátní kancelář Šolc Písek

Mgr. Jiří Šolc, advokát

Mgr. Jiří Šolc absolvoval v roce 1998 Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni obor veřejná správa, v roce 2001 pak na téže univerzitě absolvoval studium práv a získal titul Mgr.

Již za studia působil v kanceláři JUDr. Jana Taraby a Dr. Klause Gohmanna v Düsseldorfu. Po ukončení studia působil na pozici advokátního koncipienta v advokátní kanceláři JUDr. Jana Taraby. Od roku 2005 do současnosti vykonává praxi samostatného advokáta. Mgr. Jiří Šolc je pravidelným účastníkem specializačních kurzů, odborných přednášek a seminářů. Mgr. Jiří Šolc poskytuje právní služby v jazyce českém, německém a ruském.

Evidenční číslo ČAK: 10638


Advokátní kancelář Bártová Písek

Mgr. Kateřina Bártová, advokátka

Mgr. Kateřina Bártová ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2013.

Během studia působila jako právní asistentka v advokátní kanceláři KŠD LEGAL, v advokátní kanceláři JUDr. Jana Taraby, Mgr. Jiřího Šolce v Písku, absolvovala letní studijní stáž na Okresním soudu v Písku. Po ukončení studia působí na pozici advokátní koncipientky v advokátní kanceláři Mgr. Šolce, kde vykonává generální právní praxi. Mgr. Kateřina Bártová se pravidelně účastní odborných přednášek a seminářů pořádaných Českou advokátní komorou. Dne 6.9.2016 úspěšně složila advokátní zkoušku a od 1.1.2017 je advokátkou v AK Šolce.

Evidenční číslo ČAK: 17222


Služby advokátní kanceláře Šolc

Bude nám potěšením poskytnout Vám naši právní asistenci v rámci komplexního poskytnutí právních služeb, včetně sepsání veškerých dokumentů souvisejících s Vaší obchodní činností, konkrétně vypracování celého kompletního spektra smluvní agendy, připomínkování smluv od Vašich obchodních partnerů, jejich revizi, vypracování právních stanovisek, včetně činnosti související a navazující, jakož i komplexní právní agendy smluvní i sporné dle občanského zákoníku a zákoníku práce.

Advokátní kancelář Šolc Bártová Písek

Občanské právo

 • zastupování v řízení před soudy
 • vymáhání pohledávek, exekuční řízení, přihlášení pohledávky do insolventního řízení
 • vyhotovení smluv dle požadavků klienta
 • bytové právo (nájem, společenství vlastníků)
 • náhrada škody
 • poradenství

Nemovitosti

 • vyhotovení smluv dle požadavků klienta (kupní smlouva, darovací smlouva, zřízení věcného břemene, zástavní smlouva)
 • advokátní úschova
 • úřední ověření podpisu
 • poradenství

Pracovní právo

 • zastupování v řízení před soudy
 • pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • ukončení pracovního poměru
 • poradenství

Obchodní právo

 • založení obchodní společnosti
 • zápisy do obchodního rejstříku
 • převod obchodního podílu
 • vyhotovení smluv, revize smluv
 • poradenství

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • nároky poškozených na náhradu škody
 • poradenství

Rodinné právo

 • vypořádání společného jmění
 • péče o děti
 • vyživovací povinnosti
 • rozvod manželství
 • poradenství
>>

Naše Advokátní kancelář nyní nově se sídlem na adrese Chelčického 55/11 v Písek a pobočkou kanceláře v Plzni na adrese Pražská 2685/27, poskytuje právní služby v České republice od svého založení v roce 2005, od počátku pak v úzké kooperaci advokátní kanceláří JUDr. Jana Taraby. Za dobu svého fungování si naše kancelář vybudovala a našla pevné místo v prostředí, ve kterém své služby poskytuje.

Jako advokátní kancelář si klade náš mladý tým za cíl poskytovat našim klientům v přátelském prostředí rychlé a erudované komplexní způsoby řešení a s tím související právní služby, včetně zastupování před soudy a správními orgány v České republice té nejvyšší odborné kvality.